Me disainime ja ehitame rahvusvaheliselt edukaid digitaalseid tooteid

Kombineerides tootearendust, kasutajakogemuse disaini ja tarkvaraarendust, loome digitooteid, mida on meeldiv ja lihtne kasutada ning mis loovad uut väärtust meie klientidele.

“Oleme väga heas koostöös teinud mitmeid projekte. Mobi Lab on mõnus kamp pühendunud ja entusiastlikke professionaale, kelle eesmärk on mõista kliendi ja lõpptarbija tegelikke vajadusi. Projektijuhtimine, skoobi hoidmine, metoodikad, töövahendid, tehnilised teadmised ja lahendused on alati tasemel. Sümpatiseerib omavaheline suhtlus ja koostöö - ka keerukamates olukordades toetatakse nii tiimi kui klienti. Tänu sellele on ka lõpptulemus silmapaistvalt innovatiivne."

Reilika Rootsma-Trall, All Rebel

"Kiire ja paindlik spetsialistide meeskond.
Nende puhul tellija ootuste ületamine ei ole erand, vaid pigem standard."

Vassili Gorbenko, Omniva

"Oleme arendanud mobiilirakendust kahes etapis ja paari-aastase vahega. Mõlema projekti puhul väärib märkimist nende põhjalik teemasse süvenemine ja eeltöö ning julgus parema eesmärgi nimel kliendiga diskuteerida. Projekti käigus oli väga positiivne nende detailsus, korrektsus ja suurepärane tähtaegadest kinni pidamise oskus."

Marika Mäsak, MyFitness

"Mobi Labi meeskond tegi head tööd, et täpselt aru saada meie ärist ning vajadustest, enne kui arendustöö pihta hakkas. Arendustöö oli hästi organiseeritud, läbipaistev ning hea kvaliteediga."

Joan Kangro, Kingdom Technologies UK

"Koostöö juures meeldis kõige rohkem see, et arendusmeeskond süvenes suurel määral meie tegemistesse ja vajadustesse, käies mitmel korral töövarjuna tööpõllul."

Jaan Vill, AS Ühisteenused

Digitoote disain

Oleme üks pikima ajalooga mobiilse kasutajakogemuse disaini ettevõtteid Eestis. Meie disainitiim on kujundanud sadu veebi-, mobiili-, TV ja liitreaalsuse rakendusi nii kodu- kui ka välisturgudel. Usume, et oleme loonud disainiprotsessi, mille tulemus rõõmustab kasutajat ja toob investeeringu tagasi meie klientidele.

Disainikompetents

 • Kasutajauuringud
 • Kasutajakogemuse testimine
 • Äriprotsessi analüüs
 • Kasutajakogemuse disain
 • Kasutajaliidese disain
 • Prototüüpimine

Tarkvara arendamine

Me ehitame mobiilseid rakendusi iOS'i ja Androidi platvormidele ning valime vastavalt vajadustele ja eesmärkidele kõige sobivamad tehnoloogiad. Veebi ja serverilahendusi arendame peamiselt React ja Java tehnoloogiates ning virtuaal- ja liitreaalsus sünnib Unity-s. Meie agiilne arendusprotsess on loodud koostöös suurte ettevõtetega, kuid on sobiv ka alustavatele idufirmadele.

Tarkvara arendamise kompetents

 • iOS - Objective C & Swift
 • Android - Java & Kotlin
 • Flutter ja React Native
 • Liitreaalsuse arendus Unity platvormil

Tootearenduse juhtimine

Selleks, et toode vastaks kliendi ootustele ja eesmärkidele, on abiks meie tootejuhid äriliste eesmärkide ja KPIde seadmise ja jälgimisega. Oleme märganud, et meie projektidel on olnud mõju klientide ärimudelile läbi paranenud tõhususe, tõusnud müüginumbrite, kõrgema kliendilojaalsuse ja tehnoloogilise innovatsiooni.

Tootejuhtimise kompetents

 • Tulemuslikkuse mõõdikute planeerimine (KPI / OKR)
 • Ärimudeli kaardistamine, ärianalüütika
 • Tootearenduse planeerimine
 • Tootearenduse juhtimine
 • CTO teenusena
 • BI analüütika

Liitreaalsus

Uued tehnoloogiad loovad uusi võimalusi. Tutvu meie MARS tiimi tegemistega.

Kes me oleme

Me oleme kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainerid, tarkvaraarendajad ja tootejuhid, kes jagavad ühist kirge kasutajakogemuse vastu. Tänu interdistsiplinaarsele meeskonnatööle mõistame me hästi kliendi ootusi ja vajadusi. Meie disainerid tunnevad arendamise protsessi ning arendajad mõistavad disaini – see tagab kiiruse ja kvaliteedi igas tootearenduse etapis.

Meie missioon

Meie missioon on muuta innovaatilised, ent keerukad tehnoloogiad lihtsaks. Teisisõnu – luua dialoogi inimeste ja robotite vahele.

Rahvusvaheline meeskond ja kogemus

Töötame alati visiooniga olla virtuaalselt suured. Meie meeskonnas on inimesed erinevatest riikidest ja kultuuridest. Meie kogemus on omandatud eksporditurgudel Inglismaal, Šveitsis, USAs jm. See kogemus on aidanud meil tuua uusi ideid Eesti ettevõtetele ja abistada alustavaid idufirmasid.